Fysiotherapie Praktijk Koog aan de Zaan
 • A  A  A  
Praktijktijden
Ma: 8:00-20:00 • Di/Wo/Do: 08:00-21:00
Vr: 08:00-18:00 • Za: 09:00-13:00

Werkwijze

De werkwijze van Fysiotherapiepraktijk Westzijderveld is als volgt samen te vatten:

 • U kunt met of zonder verwijzing terecht bij onze praktijk.
 • Zonder doorverwijzing van een (huis-)arts doen wij eerst een screening (vraaggesprek over uw klachten) om te beoordelen of uw klachten wel verholpen kunnen worden met fysiotherapie.
 • Vervolgens krijgt u een onderzoek, gericht op de door u aangegeven klachten. Het kan zijn dat u zich hiervoor u gedeeltelijk of geheel (op ondergoed en bh na) dient te ontkleden. Neem een eigen handdoek mee.
 • Wij doen verschillende testen, zoals spierkrachttesten of vragenlijsten die wij u laten invullen om een compleet beeld te maken van uw klacht. Op basis van deze testen stellen we een fysiotherapeutische diagnose.
 • Kunnen wij geen duidelijke diagnose stellen of komen uw klachten niet vanuit het houding- en bewegingsapparaat, dan verwijzen wij u alsnog in overleg naar uw huisarts.
 • Wij vinden dat iedereen met een zorgvraag recht heeft op maatwerk, aangepast aan de persoon. Wij geven u een individuele behandeling, met 30 minuten oprechte aandacht voor u en uw klacht. Als u niet op de praktijk kunt komen, is een behandeling aan huis ook mogelijk.
 • Met de fysiotherapeutische diagnose maken wij voor u een behandelplan. Hierin staat uw klacht omschreven, samen met de doelstellingen die wij met u gemaakt hebben om de klachten te verhelpen, verminderen of stabiliseren. Hierbij maken wij gebruik van de richtlijnen voor de beroepsgroep en daaraan aangepaste praktijkprotocollen.

Missie

Fysiotherapiepraktijk Westzijderveld biedt uniforme, kwalitatief hoogwaardige, fysiotherapeutische curatieve en preventieve zorg aan inwoners uit de Zaanstreek en omgeving. In het therapeutisch handelen, staat de patiënt centraal. Daarom richten wij de dagelijkse manier van werken in rondom de individuele behoeften en doelstelling van de patiënt. Wij adviseren, coachen, begeleiden en behandelen. Hierbij gebruiken we heldere en inzichtelijke behandelmethoden. De fysiotherapeuten zijn daartoe uitstekend geschoold en er wordt gestreefd naar een breed aanbod aan specialisaties. Voor een optimale behandeling van haar patiënten houdt de praktijk samenwerkingsverbanden aan of creëert deze daar waar noodzakelijk.

Visie

Door de jaren heeft de praktijk een behandelvisie ontwikkeld die erg past bij het huidige beeld wat men heeft van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut wordt door velen gezien als de specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Een grote mate van deskundigheid gekoppeld aan een ruime belangstelling voor het individu met zijn/haar klachten, vormt de basis van onze behandelingen. De kwaliteit van de behandeling staat voorop. Om aan deze voorwaarde te voldoen wordt gewerkt aan een goede analyse en diagnose van de hulpvraag, waarna de behandeling via een gezamenlijk opgesteld behandelplan wordt aangepakt. De behandelwijze is transparant, de vorderingen worden met de patiënt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

In onze visie staat de patiënt centraal, hij/zij wordt actief betrokken bij de behandeling. Bij individuele behandelingen en de groepsbehandelingen besteden wij veel aandacht aan voorlichting, advies, begeleiding en training, zodat men leert omgaan met zijn klacht ten opzichte van de thuissport- en werksituatie.

Contact

  Fysiotherapiepraktijk Westzijderveld

  Onze fysiotherapiepraktijk biedt sinds 1986 fysiotherapie en verschillende specialisaties aan vanuit een centrale plaats in de wijk Westerkoog in Zaanstad. Westzijderveld is een algemeen fysiotherapeutische praktijk met Fysiotherapie, Manuale Therapie, Kinderfysiotherapie, Psychosomatische Fysiotherapie, Bekkenbodemtherapie, Triggerpoint Therapie, Dry Needling, Revalidatie, COPD-training, Echografie, training bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (Claudicatio), training na CVA, Haptonomie en gesuperviseerde looptraining.

  Team

  De praktijk heeft een enthousiast team, bestaande uit 3 vrouwelijke en 3 mannelijke therapeuten. De therapeuten zijn specifiek deskundig op gebied van behandeling van klachten van het bewegingsapparaat. Het therapeutisch team heeft een open en kritische blik ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en is vakinhoudelijk en maatschappelijk betrokken. Het team ontwikkelt zich voortdurend inhoudelijk en behandelt zoveel mogelijk ‘Evidence Based’.

  Tarieven

  Reguliere zitting Fysiotherapie             € 40,00

  1e afspraak / intake Fysiotherapie      € 60,00

  Manuele therapie                                  € 54,50

  Psychosomatische fysiotherapie         € 60,00

  Kinderfysiotherapie                              € 60,00

  Toeslag behandeling aan huis             € 19,50

  Niet nagekomen afspraak                    € 30,00

  Rapportage op verzoek van arts         € 49,00

  Kwaliteitskenmerken

  Fysiotherapiepraktijk Westzijderveld heeft een nauwe samenwerking met andere disciplines en maakt deel uit van diverse specialistennetwerken in de Zaanstreek, zoals het Longnetwerk, het Schoudernetwerk, het CVA-netwerk, het Claudicationetwerk en het Rugnetwerk. Alle fysiotherapeuten van de praktijk zijn lid van het KNGF, ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNGF. Zij volgen de vereiste bij- en nascholingen. Daarnaast zijn al onze specialisten lid van de specialistenverenigingen van het KNGF, om zodoende op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

  De centrale richtlijnen van de beroepsorganisatie worden in onze zorgprocessen geïntegreerd. Wij werken continu aan kwaliteit, laten ons door een extern bureau auditeren en doen mee aan het traject voor ‘Plus-praktijken’. Westzijderveld is de vierde praktijk in Nederland die het predicaat ‘Plus-praktijk’ kreeg. Als Topzorgpraktijk heeft Westzijderveld contracten met alle zorgverzekeraars.

  Wij toetsen de klanttevredenheid door middel van de CQ-index, een vragenlijst die iedere patiënt na afloop van de behandeling krijgt toegestuurd. De kwaliteit van zorg en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zal nog belangrijker gaan worden. Er wordt doorlopend gewerkt aan het behouden van de plusstatus. HCA (Health Care Auditing) zal daarvoor de audit verrichten. Wij zoeken zo nodig intensievere samenwerking met andere zorgdisciplines, zoals de huisarts, diëtetiek, psychologie, ergotherapie, om de kwaliteit van zorg aan de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden.